Hva er Urban Lab?
Kick off september 2021

Hvorfor delta?

LØSE PROBLEMER

IMG_9281.jpg
IMG_0147.jpg

NYE VENNER

SOSIALT OG GØY

KONTAKT MED ARBEIDSLIVET