top of page

25. oktober 2023

SITRAP-årskonferanse

SITRAP-årskonferanse

Urban Lab deltok på SITRAP sin årskonferanse den 25. oktober. Leder Viktor var moderator for panelsamtalen «Hvordan inspirere studentene til faglige aktiviteter som ikke gir studiepoeng?». Panelet besto av Per-Martin Norheim-Martinsen (Dekan NMBU), Kristoffer Pinheiro (SITRAP og grunnlegger av Urban Lab), Tuva Todnem Lund (tidligere leder NSO, nå NMBU), Eva Helene Nagelhus (koordinator for studentinnovasjon, NMBU).


Arrangementskoordinator Karianne, sammen med Karoline Hannisdal og Håkon Gyran (medstudenter på BYREG) vant SITRAP sin nasjonale stedskonkurranse med mulighetsstudien «Hjørnesteinsskolen – Fra Lilleborger til samfunnsborger». Rammene for konkurransen var «Skolen som stedsutvikler».

bottom of page