top of page

Nyheter

9. april 2024

Urban Lab møter Forsvarets høgskole

Tirsdag 9. april fikk vi besøk fra kadetter og ansatte ved Forsvarets høgskole (FHS). FHS ønsker å opprette et Kunnskapssenter for militær profesjonsutdanning, og i den anledning var de på besøk hos oss for å lære om hvordan UL arbeider for studentaktiv læring for studenter på NMBU. Viktor og Kasper presenterte Urban Lab, hvordan vi arbeider, samt erfaringer fra hvordan det er å jobbe for å engasjere studenter. Videre ble det i sedvanlig Ås-stil en guidet tur rundt på campus, før kadettene hadde en mini-workshop om hvordan de skal gå frem videre for å få sitt prosjekt opp på beina. Vi takker representantene fra FHS for besøket, og ønsker masse lykke til med oppstarten av kunnskapssenteret!

3. november 2023

Workshop i emnet EDS 383 Global transitions and the city

Fredag 3. november var Urban Lab invitert til å holde en workshop i emnet EDS 383 Global transitions and the city. Professor Kirsti Stuvøy ønsket å kick-starte prosjektoppgaven i emnet, og ønsket en kreativ workshop for at studentene skulle bli bedre kjent med hverandre og for å komme i gang med arbeidet. Karianne og Kasper presenterte hvem og hva Urban Lab er, og viste ulike øvelser for hvordan man som transfaglig gruppe kan samarbeide med å løse problemstillinger. Svært spennende å se hvordan Urban Labs metoder kan fungere i en større kontekst!

10. februar 2024

Suksessfullt Knutepunktseminar våren 2024

Den 10. februar fortsatte Urban Lab tradisjonen med Knutepunktseminaret, en samling for samarbeid og innovasjon. Seminaret samlet representanter fra Urban Lab og linjeforeningene ved LANDSAM (Struktura, Jordskifterlaget, og Terra Forma) for en dag med erfaringsutveksling og planlegging av fremtidige initiativer. Målet med Knutepunktseminaret var å fremme kommunikasjon og samarbeid mellom de forskjellige studentforeningene og å bygge en felles forståelse for de utfordringene hver enkelt møter i sitt arbeid. Ved å dele erfaringer og løsninger håper vi å kunne støtte hverandre i å oppnå våre mål. Dagen ble fylt med presentasjoner av styremedlemmer og planer for 2024, med et spesielt fokus på samarbeid og synlighet. Innlegg av Elin Børrud fra SITRAP delte verdifull innsikt, og et høydepunkt var workshopen hvor deltakerne, inndelt etter ansvarsområder, diskuterte forbedringspotensialer og strategier for økt samarbeid. Kvelden avsluttet med sosialt samvær, musikk, pizza, og en engasjerende quiz, som ga deltakerne en mulighet til å knytte bånd utenfor det formelle programmet. Tilbakemeldingene etter seminaret har vært positive, med spesiell verdsetting av innsynet i andres arbeid og planer, noe som bidrar til forutsigbarhet og muligheter for støtte og samarbeid. Deltakerne satte også pris på muligheten til å møte og bli kjent med sine kolleger på tvers av foreningene, utveksle erfaringer og få nye perspektiver og ideer. Knutepunktseminaret har vist seg å være en verdifull arena for både erfaringsutveksling og nettverksbygging, og vi ser frem til å bygge videre på dette grunnlaget i fremtiden, med planer om å arrangere Knutepunktseminaret hvert semester fremover. Takk til alle som deltok og bidro til en inspirerende og givende dag!Den 10. februar fortsatte Urban Lab tradisjonen med Knutepunktseminaret, en samling for samarbeid og innovasjon. Seminaret samlet representanter fra Urban Lab og linjeforeningene ved LANDSAM (Struktura, Jordskifterlaget, og Terra Forma) for en dag med erfaringsutveksling og planlegging av fremtidige initiativer. Målet med Knutepunktseminaret var å fremme kommunikasjon og samarbeid mellom de forskjellige studentforeningene og å bygge en felles forståelse for de utfordringene hver enkelt møter i sitt arbeid. Ved å dele erfaringer og løsninger håper vi å kunne støtte hverandre i å oppnå våre mål. Dagen ble fylt med presentasjoner av styremedlemmer og planer for 2024, med et spesielt fokus på samarbeid og synlighet. Innlegg av Elin Børrud fra SITRAP delte verdifull innsikt, og et høydepunkt var workshopen hvor deltakerne, inndelt etter ansvarsområder, diskuterte forbedringspotensialer og strategier for økt samarbeid. Kvelden avsluttet med sosialt samvær, musikk, pizza, og en engasjerende quiz, som ga deltakerne en mulighet til å knytte bånd utenfor det formelle programmet. Tilbakemeldingene etter seminaret har vært positive, med spesiell verdsetting av innsynet i andres arbeid og planer, noe som bidrar til forutsigbarhet og muligheter for støtte og samarbeid. Deltakerne satte også pris på muligheten til å møte og bli kjent med sine kolleger på tvers av foreningene, utveksle erfaringer og få nye perspektiver og ideer. Knutepunktseminaret har vist seg å være en verdifull arena for både erfaringsutveksling og nettverksbygging, og vi ser frem til å bygge videre på dette grunnlaget i fremtiden, med planer om å arrangere Knutepunktseminaret hvert semester fremover. Takk til alle som deltok og bidro til en inspirerende og givende dag!

25. oktober 2023

SITRAP-årskonferanse

Urban Lab deltok på SITRAP sin årskonferanse den 25. oktober. Leder Viktor var moderator for panelsamtalen «Hvordan inspirere studentene til faglige aktiviteter som ikke gir studiepoeng?». Panelet besto av Per-Martin Norheim-Martinsen (Dekan NMBU), Kristoffer Pinheiro (SITRAP og grunnlegger av Urban Lab), Tuva Todnem Lund (tidligere leder NSO, nå NMBU), Eva Helene Nagelhus (koordinator for studentinnovasjon, NMBU). Arrangementskoordinator Karianne, sammen med Karoline Hannisdal og Håkon Gyran (medstudenter på BYREG) vant SITRAP sin nasjonale stedskonkurranse med mulighetsstudien «Hjørnesteinsskolen – Fra Lilleborger til samfunnsborger». Rammene for konkurransen var «Skolen som stedsutvikler».

21. november 2023

Publisering av ny nettside

Velkommen til vår nye nettside! I sommer og høst har Line jobbet med oppgradering av nettsiden, og i kontortiden 21. november ble den publisert. Oppgraderingen skal gjøre siden mer brukervennlig, både for besøkende og for oss i arbeidsgruppa. I tillegg har det blitt lagt en del arbeid i et mer helhetlig og gjennomgående design.

18. oktober 2023

Den Skitne Byen

Den 18. oktober kom sommerstudentene fra Aspelin Ramm og Sweco for å presentere sommerstudentprosjektet «Den Skitne Byen». Urban Lab arrangerte i samarbeid med linjeforeningen Struktura i Gullvepsen, Bikuben. Først presenterte Nora Ulrikke Andersen (NMBU) og Ingrid Haga (NTNU) prosjektet, og fortalte blant annet om Det Skitne Spekteret: et verktøy for å utforske den skitne byen, nabolagsanalyser og verktøyene de kom frem til. Les mer om prosjektet deres på denskitnebyen.no! Presentasjonen ble etterfulgt av en panelsamtale, ledet av Rikke Sjøhelle som er sosiolog hos Sweco. I det eminente panelet satt Erling Dokk Holm (førsteamanuensis NMBU), Kirsti Stuvøy (professor og forsker NMBU), Cecilie Sachs Olsen (professor og forsker OsloMet), Christian Fredrik Leknes-Kilmork (byforvalter i Bymiljøetaten) og Una Mørch-Thoresen (BYREG-student NMBU). Takk for besøket til dere alle!
bottom of page