top of page

Å komme i gang: Problemforståelse

Her kan vi skrive litt om hva modulen inneholder, som for eksempel prosess og hva et prosjektarbeid er. Også kan vi skrive litt om hvem vi har fått med oss og hva dem jobber med, for eksempel Ingerid fra doga som er veldig flink.

bottom of page