top of page

18. oktober 2023

Den Skitne Byen

Den Skitne Byen

Den 18. oktober kom sommerstudentene fra Aspelin Ramm og Sweco for å presentere sommerstudentprosjektet «Den Skitne Byen». Urban Lab arrangerte i samarbeid med linjeforeningen Struktura i Gullvepsen, Bikuben.


Først presenterte Nora Ulrikke Andersen (NMBU) og Ingrid Haga (NTNU) prosjektet, og fortalte blant annet om Det Skitne Spekteret: et verktøy for å utforske den skitne byen, nabolagsanalyser og verktøyene de kom frem til. Les mer om prosjektet deres på www.denskitnebyen.no!


Presentasjonen ble etterfulgt av en panelsamtale, ledet av Rikke Sjøhelle som er sosiolog hos Sweco. I det eminente panelet satt Erling Dokk Holm (førsteamanuensis NMBU), Kirsti Stuvøy (professor og forsker NMBU), Cecilie Sachs Olsen (professor og forsker OsloMet), Christian Fredrik Leknes-Kilmork (byforvalter i Bymiljøetaten) og Una Mørch-Thoresen (BYREG-student NMBU).


Takk for besøket til dere alle!

bottom of page