top of page

 Spesialpensum:
Digital fagformidling (5sp)

Vil du lære å formidle et sammensatt fagstoff ved å bruke podcast, video, animasjon og illustrasjon som virkemiddel? Eller er du usikker på hva du skal finne på i juni, og på utkikk etter en spennende blokk? Da har vi gode nyheter! I juni har du nemlig muligheten til å lære mer om digital fagformidling, og få studiepoeng for det i samme slengen.

Under finner du informasjon om oppmelding, samt et utdrag fra den foreløpige emnebeskrivelsen.

Oppmelding

Siden dette er et spesialpensum, forholder det seg ikke til NMBUs vanlige frister for oppmelding. Du melder heller din interesse via nettskjema. Da vil du bli invitert til et informasjonsmøte, og få mulighet til å melde deg opp gjennom en individuell avtale. Fristen for å melde interesse er onsdag 1. mai. 

Om emnet 

Dette emnet er utviklet som et spesialpensum ved LANDSAM og er utviklet i samarbeid mellom SITRAP Senter for integrert og transfaglig undervisning i planlegging, Urban Lab som er en studentledet prosjekt for studentinnovasjon ved NMBU og støttet av et 3-årig prosjekttilskudd fra Hk-dir under programmet Økt arbeidsrelevans i høyere utdanning og Læringssenteret ved NMBU. 

 

Emnet skal gi praktisk innføring i fagformidling ved bruk av digitale medier. Studentene skal få innsikt i fagformidling som sjanger og metode. De skal få øvelse i å håndtere et tverrfaglig sammensatt kunnskapsgrunnlag, skaffe seg oversikt, lage sammendrag og syntetisere. De skal få innføring i og øve seg på å skrive et manus og prosjektplan for hvordan fagstoffet skal formidles og teste manuset i en Podcast, film eller bildefortelling. 

Dette lærer du

Etter gjennomført emne skal deltakerne ha fått praktisk erfaring med ideutvikling, planlegging og gjennomføring av en Podcast, film eller bildefortelling som formidler et tverrfaglig tema eller problemstilling. Deltakerne skal ha fått økt kompetanse i både kritisk og kreativ fagformidling og innsikt og forståelse for virkningen av ulike digitale medier formidlingspotensiale. Deltakerne skal ha fått innsikt i kildebruk og tilgang til kilder, personvernregler, og opphavsrett. De skal ha fått erfaring med design tenking som arbeidsmetode og oppøvd handlingskompetanse i samarbeid med andre.  

 

Læringsaktiviteter

  • Forelesninger og inspirasjonsforedrag, 

  • Opplæring i teknikker (lydopptak, mobilkamerafilming, fotografering, animasjonsprogrammer)

  • Øvelser og praktisk arbeid (sortere kunnskapsgrunnlag, lage manus og produksjonsplan)

  • Produsere valgt medium 

  • Presentasjon og vurdering av eget og andres arbeid

  • Refleksjonsnotat

Emneansvarlig: Elin Børrud

 

Øvrige lærere: Erlend Eidsem Hansen (film), Karoline Birkeli-Gauss (podcast), studentassistenter Viktor Talgø Syvertsen, Line Tangen-Hestnes og Synne Louise Stromme. 

Emnet er primært rettet mot studenter ved LANDSAM, men er også åpent for andre interesserte. Studenter på alle årstrinn kan delta.

bottom of page