top of page

10. februar 2024

Suksessfullt Knutepunktseminar våren 2024

Suksessfullt Knutepunktseminar våren 2024

Den 10. februar fortsatte Urban Lab tradisjonen med Knutepunktseminaret, en samling for samarbeid og innovasjon. Seminaret samlet representanter fra Urban Lab og linjeforeningene ved LANDSAM (Struktura, Jordskifterlaget, og Terra Forma) for en dag med erfaringsutveksling og planlegging av fremtidige initiativer.


Målet med Knutepunktseminaret var å fremme kommunikasjon og samarbeid mellom de forskjellige studentforeningene og å bygge en felles forståelse for de utfordringene hver enkelt møter i sitt arbeid. Ved å dele erfaringer og løsninger håper vi å kunne støtte hverandre i å oppnå våre mål.


Dagen ble fylt med presentasjoner av styremedlemmer og planer for 2024, med et spesielt fokus på samarbeid og synlighet. Innlegg av Elin Børrud fra SITRAP delte verdifull innsikt, og et høydepunkt var workshopen hvor deltakerne, inndelt etter ansvarsområder, diskuterte forbedringspotensialer og strategier for økt samarbeid.


Kvelden avsluttet med sosialt samvær, musikk, pizza, og en engasjerende quiz, som ga deltakerne en mulighet til å knytte bånd utenfor det formelle programmet.


Tilbakemeldingene etter seminaret har vært positive, med spesiell verdsetting av innsynet i andres arbeid og planer, noe som bidrar til forutsigbarhet og muligheter for støtte og samarbeid. Deltakerne satte også pris på muligheten til å møte og bli kjent med sine kolleger på tvers av foreningene, utveksle erfaringer og få nye perspektiver og ideer.


Knutepunktseminaret har vist seg å være en verdifull arena for både erfaringsutveksling og nettverksbygging, og vi ser frem til å bygge videre på dette grunnlaget i fremtiden, med planer om å arrangere Knutepunktseminaret hvert semester fremover.


Takk til alle som deltok og bidro til en inspirerende og givende dag!

bottom of page