top of page

9. april 2024

Urban Lab møter Forsvarets høgskole

Urban Lab møter Forsvarets høgskole

Tirsdag 9. april fikk vi besøk fra kadetter og ansatte ved Forsvarets høgskole (FHS). FHS ønsker å opprette et Kunnskapssenter for militær profesjonsutdanning, og i den anledning var de på besøk hos oss for å lære om hvordan UL arbeider for studentaktiv læring for studenter på NMBU.


Viktor og Kasper presenterte Urban Lab, hvordan vi arbeider, samt erfaringer fra hvordan det er å jobbe for å engasjere studenter. Videre ble det i sedvanlig Ås-stil en guidet tur rundt på campus, før kadettene hadde en mini-workshop om hvordan de skal gå frem videre for å få sitt prosjekt opp på beina. Vi takker representantene fra FHS for besøket, og ønsker masse lykke til med oppstarten av kunnskapssenteret!

bottom of page